Pakowanie i czekolada

Sacmi Packaging & Chocolate stanowi grupę firm działających już od 20 lat na międzynarodowym rynku. Grupa SACMI Packaging& Chocolate utworzona została w efekcie połączenia firm OPM, FIMA, Carle&Montanari.
Pierwszoplanowym odcinkiem działalności grupy jest branża pakowania. Mieści w sobie ona pełną realizację linii pakujących, które znajdują zastosowanie w sektorze spożywczym od planowania począwszy, przez wytwarzanie, dostawę, aż po skutecznie działającą obsługę serwisową. Linie te zawierają maszyny dokonujące pakowania w miękkie folie, całe automatyczne systemy rozprowadzania produktu czy technologie działającego samoczynnie pakowania kartonowego. Wszechstronność pracujących tu ludzi i ich kwalifikacje oraz dostęp do całej ilości urządzeń profesjonalnych oferowanych w ramach grupy zapewnia, już na szczeblu przygotowywania, opracowanie linii pakujących w pełni zautomatyzowanych i kompletnie dostosowanych do swoistych wymogów występujących aplikacji.
Drugą częścią działalności Sacmi jest konstruowanie automatycznych linii przemysłowych do wyrobu czekolady. Tutaj na skutek połączenia działań w tych dwóch częściach działalności Klient od jednego dystrybutora pozyskać może w pełni automatyczną linię produkcyjną, gdzie wykończony towar zostaje skierowany prosto do linii pakowania i już jako zupełny może dotrzeć na półkę sklepową.
Współdziałając z takimi firmami jak RECORD SPA, BW Flexible oraz Profitech oddział Sacmi Packaging& Chocolate Sp. z o. o. na terenie Polski składa ofertę zainteresowanym klientom również kompletne pionowe linie pakujące oraz wielofunkcyjne maszyny do średnich wydajności typu flowpack.
Grupa kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość oferowanych produktów i sprawny serwis, który ma zagwarantować w sytuacji uszkodzenia minimalny przestój maszyn, a tym samym zmniejszyć ewentualne szkody z tego tytułu.

  • ,